Quando:
24/06/2017 giorno intero
2017-06-24T00:00:00+09:00
2017-06-25T00:00:00+09:00
Dove:
Biwako Hall
15-1 Uchidehama
Ōtsu-shi, Shiga-ken 520-0806
Giappone
Contatto:
Biwako Hall
La Traviata(Alfredo)-Tournèe Teatro Massimo di Palermo @ Biwako Hall | Ōtsu-shi | Shiga-ken | Giappone