Quando:
14/06/2017 giorno intero
2017-06-14T00:00:00+09:00
2017-06-15T00:00:00+09:00
Dove:
Act City Hamamatsu
111-1 Itayamachi
Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 430-0928
Giappone
Contatto:
Act City Hamamatsu
La Traviata(Alfredo)-Tournèe Teatro Massimo di Palermo in Giappone @ Act City Hamamatsu | Hamamatsu-shi | Shizuoka-ken | Giappone